Aanleg bruggetje
 
Op deze pagina wordt verslag gedaan van de aanleg van het bruggetje zodat men het museum ook makkelijk vanuit het park van Luna kan bereiken. 
 
Op woensdag 27 juli zijn de mannen van het aannemersbedrijf van der Oord uit Egmond gestart met het plaatsen van de 1e paal voor het bruggetje. Dit bruggetje, aangelegd in opdracht van het recreatieschap Noord-Holland, zorgt voor een directe verbinding tussen het poldermuseum en het Park van Luna. Na 3 dagen hard werken is het bruggetje op vrijdag 29 juli aan het eind van de dag opgeleverd. Na voltooiing van het hekwerk tussen de achterzijde van het museum en het nieuwe gemaal is het in gebruik genomen.