Van een oud verleden naar een nieuw heden
 
Voor Heerhugowaard is behoud van het Poldermuseum van groot belang. Het monumentale pand is mede bepalend voor de identiteit van de gemeente. Het oude gemaal behoort tot het industrieel erfgoed van de gemeente. Het bestuur van de Stichting Den Huygen Dijck wil i.s.m. de gemeente werken aan een verhoging van de aantrekkelijkheid, van actualisatie van de museumfunctie, verruiming van openingstijden en verbeteren van de bereikbaarheid. De unieke ligging tussen Ringvaart, Oostertocht en Park van Luna leent zich bij uitstek voor het toevoegen van een recreatief toeristische functie. 
 
Op basis van onderzoek door architect John Kerssens en in overleg met het bestuur van de Stichting Den Huygen Dijck is uiteindelijk gekozen voor een scenario van kleinschalige horeca ter ondersteuning van de museumactiviteiten en de nog te ontwikkelen recreatieve/toeristische activiteiten. Voor deze laatste toe te voegen functie zijn contacten gelegd met ondernemers die ervaring hebben met dergelijke activiteiten in de regio. 
 
Ambitie van het Stichtingsbestuur
 
Het stichtingsbestuur wil de bekendheid van het museum, de aantrekkelijkheid van de exposities (het verhaal van de polder) en het gebruik van het gebouw aanzienlijk vergroten en verbeteren. Er zijn reeds de nodige stappen gezet om hieraan invulling te geven. Zo is er een nieuwe website, is het museum bekend op facebook en twitter en wordt er reclame gemaakt met een moderne professionele folder.
 
Daarnaast is het bestuur actief in het binnenhalen van diverse culturele evenementen en zoekt het bedrijfsleven in HHW op om het poldergebouw te promoten voor diverse activiteiten en is er een belangrijk contact met HHNK gelegd, om te bepalen of daar mogelijkheden liggen voor enige samenwerking. Recreatieve activiteiten gecombineerd met kleinschalige horeca zullen meer bezoekers genereren én het financiële draagvlak verbeteren.
 
Vernieuwing van de museale presentaties moet passen bij het verwachtingspatroon van de bezoeker van de 21e eeuw. De techniek is voorhanden om bijvoorbeeld presentaties interactiever te maken. Het voornemen is om via een tijdslijn het verleden en heden van de Polder Heerhugowaard in het museum in beeld te brengen en hierbij gebruik te maken van de huidige multimedia technieken. Dit zal ook bijdragen aan het verbeteren van het educatieve element voor de scholen in Heerhugowaard.  
 
De exploitatie
 
Het totale beheer van het aangepaste poldergebouw met het museum, het museumcafé, de steiger en de daarbij behorende terreinen is in handen van de Stichting. Exploitatie van het museum geschied door de vrijwilligersorganisatie van de Stichting, ondersteund door de Vereniging van Vrienden
 
Door extra inkomsten te genereren via verhuur van het museumcafé en de verwachtte toename van bezoekers ziet het Stichtingsbestuur mogelijkheden voor een blijvende duurzame ontwikkeling van de museumfunctie. De voorgestelde aanpassingen van het poldergebouw, de reeds gerealiseerde brugverbinding met het Park van Luna en de steiger aan de Ringvaart komen de exploitatie ten goede.
 
De exploitatie komt in handen van een ondernemer. Voor de recreatieve activiteiten wordt met name gedacht aan de combinatie van waterrecreatie (ringvaart/watergebied Heerhugowaard) met sport en spel (terrein Park van Luna achter het poldermuseum). Door deze activiteiten zal er een spin-off ontstaan richting het culturele deel van het poldergebouw, het poldermuseum Heerhugowaard.

 

Update februari 2018

Het pop-up museum is alweer enige tijd geleden verhuisd naar de Middenweg tegenover de Dionysiuskerk. De verbouwing vordert gestaag. Mooie ideeën worden langzaam maar zeker werkelijkheid. Maar het is echt een hele grote megaklus. met mee- en tegenvallers. Muren zijn door gebroken en de meeste wanden en plafonds zijn alweer geverfd in frisse nieuwe kleuren. Maar er is nog steeds ontzettend veel te doen. We zijn er voorlopig dus nog niet. Er wordt veel en stevig overlegd over de verbouwing en inrichting van het nieuwe pand op vele vlakken. Over de kleinste tot de grootste zaken moeten immers besluiten worden genomen. Onze huurder De Kraak met zijn huurbootjes of voor een hapje en een drankje na een lekkere wandeling of aangename fietstocht is inmiddels ook al druk bezig om zijn nieuwe ruimte nu verder op te knappen en in te richten. Zijn doelstelling is om met april open te kunnen gaan. Op 1 juni is er alweer een huwelijksvoltrekking en zullen wij de grote zaal hiervoor zeker beschikbaar hebben. De 2 museumzalen zullen dan naar alle waarschijnlijkheid nog niet ingericht zijn. Een exacte datum waarop dat wel gereed zal zijn zal in een later stadium bekend gemaakt worden.
 
 
Update augustus 2017
 
Het museum is nu gesloten, maar we hebben wel een pop-up museum in Middenwaard welke zaterdagmiddag en op koopzondag is geopend. Volgens plan wordt het museum nu gestructureerd leeggehaald zodat straks de fysieke verbouwing van start kan gaan. Op dit moment is ook de kiosk buiten gereed. 
Lees hier het verbouw en ontruimingsplan. Of als u nog meer details wilt weten klik dan hier voor de ontruimingsplanning (onder voorbehoud van voortschrijdend inzicht).

 

Update april 2017

We zijn weer een stapje verder……
 
De voorlopige tekeningen van de verbouwing zijn door de architect aangepast en verder uitgewerkt. Hiervoor heeft hij nader bouwkundig onderzoek gedaan en is er nu een definitief ontwerp gemaakt. In een workshop heeft het stichtingsbestuur samen met de architect gesproken over het interieur (uitstraling) van de verschillende ruimtes. Om een beeld te krijgen van hoe het er mogelijk uit gaat zien heeft de architect een aantal panelen gemaakt die vanaf zondag 9 april in het poldermuseum voor een ieder te zien zijn. 
 
In het plan is ook een Kiosk opgenomen die aan de oostzijde van de ingang van het museum in de bossages is geprojecteerd. Hierin zal de werkplaats voor de Stichting en een uitgiftepunt voor materialen voor Kraak-Aktief  voor kano’s e.d. komen. De vergunningaanvraag hiervoor is ingediend en de belangrijkste partijen hebben hier al mee ingestemd. Inmiddels is ook de gemeenteraad  (unaniem) akkoord gegaan om zich garant te stellen voor een lening die de Stichting nodig heeft om het ontbrekende bedrag voor de verbouwing te verkrijgen. Wij kregen de nodige complimenten voor onze plannen en aanpak. Verder is er ook al het nodige voorbereidende werk gedaan voor de aanleg van een drijvende steiger. Deze steiger wordt gerealiseerd met subsidie van de provincie (kost ons niets) en wordt opgenomen in de waterreactie-route Laag-Holland.
 
Tijdens de verbouwing willen we invulling geven aan een pop-up museum in Winkelcentrum Middenwaard.