Voordracht gedicht Polderverbond
 
 
Tijdens de vrijwillersavond 2016 droeg Arij van der Vliet, dorpsdichter van Bergen dit speciaal voor deze avond gemaakte gedicht voor.