Brederodejaar 2016

Dit jaar staat de tentoonstelling in het kader van het eeuwenoude geslacht Van Brederode. In Velsen, Vianen, Castricum, Veenhuizen en in het poldermuseum wordt hun roemruchte verleden in beeld gebracht.
 
De stamboom is uitgewerkt en toont u de grote lijnen van dit geslacht. De tentoonstelling in het poldermuseum geeft u verder een kijkje in de bezittingen die de Heren van Brederode hadden, met de ruine van Brederode in Santpoort, kasteel Batestein in Vianen, huis Ter Kleef in Haarlem en met het praalgraf in Veenhuizen. Reinout van Brederode, Heer van Veenhuizen, Spanbroek, Spierdijk, Etersheim, Kwadijk en Hobrede ligt daar begraven.
 
Reinouts studie en carriere, zijn vrouwen en kinderen, zijn werk als diplomaat en zijn 'Heerlijkheden' worden treffend beschreven. Reinout overleed in 1633 en heeft dus nog juist het droogvallen van de "Grote Waert" kunnen aanschouwen.
 
Tenslotte wordt in gegaan op de invloed van de Brederodes bij de inpolderingen van de Berger- en Egmondermeer, hiermee verklarend de naam van de poldermolen in Alkmaar; De Viaan.
 

 

Historie van de polder

“van water naar land, weer water....naar land met water!”
 
Vierduizend jaar geleden zwom in dit gebied een dwergvinvis rond. De baai slibde dicht en rond het jaar 1200 woonden hier al mensen. Dit gebied lag toen nog vier meter boven N.A.P. In 1248 brak de West Friese Omringdijk door en ontstond de “Grote Waert”, een meer van 4.000 ha. Dit meer werd bijna 400 jaar later - in 1631 - drooggelegd.
 
Na 250 jaar duurzame windenergie nam de stoommachine het over, gevolgd door diesel- en elektromotoren. Met de waterberging in park van Luna en Stad van de Zon is een deel van het water weer terug gebracht.
 
De historie van de polder komt tot leven in onze tentoonstelling met onder meer een bot van de dwergvinvis, een urn uit 1200,  het “Octrooi” uit 1625,  dijkgraaf Adriaan van Veen en natuurlijk de centrifugaalpompen, die de polder 90 jaar hebben drooggehouden.

 

Verdwenen architectuur

In de vorige eeuw stonden er in Heerhugowaard, naast vele stolpboerderijen meerdere prachtige historische gebouwen. Zo stond in de bocht van de Middenweg de oude Dionysiuskerk uit 1868, een kruiskerk in neoromaanse stijl met toren en spits. Aan diezelfde Middenweg stond vanaf 1915 een Raadhuis met trapgevels en een bordes met steile trappen aan de voorzijde (tot vertwijfeling van de bruidjes). Het stationsgebouw uit 1872 was karakteristiek voor haar tijd. In Veenhuizen stond een zeer fraai kapelkerkje uit 1865 (met daarin het praalgraf van Reinout van Brederode).